سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی
  • کشاورزی و دامپروری
  • استخراج معادن
  • ساخت (فعالیتهای صنعتی و معدنی)
  • خدمات صنعتی (بسته بندی ، تعمیر و ...)