سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی
راهنمای علائم:


=> به معنای 'یا' می باشد. شما می توانید یکی از محصولات در دو سمت این علامت را استفاده کنید
=> به معنای 'و' می باشد. شما باید محصولات بالا و پایین این علامت را با هم ترکیب کنید
=> به معنای 'اگر' می باشد. اگر شما از محصول سمت راست این علامت در زنجیره تامین استفاده کرده اید، باید از محصول سمت چپ نیز استفاده کنید