سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی
Download Current Page as Excel Download as Excel تعداد صفحات: 16
تعداد رکوردها: 158
 
ردیف Farsi Title Latin Title Serial Code HS Code Munit Rword Details
41 اتصالات موج بر / فیدر رادیویی

Radio Frequency (RF) Waveguide connections

3220612561 - دستگاه

اتصالات موجبر رادیویی

42 آنتن فرستنده ارتباطی بالای 5 باندی

Communication antenna above 5 band

3220612560 - دستگاه -
43 کاتالیست سدیم سولفیت

Sodium sulfate catalyst

2429512882 - تن

سدیم سولفیت کاتالیست
اکسیژن اسکونجر(اکسیژن زدا)
oxygen scavenger

44 گاید وایر کاتتر فولی

Guide the Foley Catheter

3311614004 - عدد

گاید سوند فولی

45 نانو پوشش عایق حرارتی بر پایه آیروژل

Nano thermal insulation coating based on aerogel

2422412561 - تن

نانو پوشش عایق حرارتی بر پایه آئروژل

46 گلوله سرامیکی سیلیکا آلومینا

Ceramic pellets of silica alumina

2691612363 - تن

گلوله سرامیکی سیلیسی

47 تایر ماشین راه سازی و معدنی بایاس 24-12

Bias road construction and mining machinery tyres 12-24

2511512619 - تن -
48 عمق یاب سطح سیالات

Level Dip Meters

3312512811 - دستگاه

دستگاه اندازه گیری سطح آب
متر تعیین سطح آب

49 آرتمیا منجمد

Frozen Artemia

1512412392 - تن

بیومس ارتمیا

50 دوربین عکس برداری و فیلم برداری درون چاهی

Downhole Cameras

3230512401 - دستگاه

دوربین های بازرسی لوله و چاه

 <<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  >   >>