سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی
Download Current Page as Excel Download as Excel تعداد صفحات: 15
تعداد رکوردها: 144
 
ردیف Farsi Title Latin Title Serial Code HS Code Munit Rword Details
41 تایر ماشین های کشاورزی بایاس (تراکتور) 16-7.50

Bias agricultural tyres (tractor) 7.50-16

2511512600 - تن

لاستیک ماشین کشاورزی

42 تایر ماشین های کشاورزی بایاس (تراکتور) 20-8.30

Bias agricultural tyres (tractor) 8.30-20

2511512599 - دستگاه

لاستیک ماشین کشاورزی

43 مجموعه تجهیزات آموزش تعمیر لوازم خانگی

domestic appliances Maintenance training Kit

3190512540 - دستگاه -
44 مجموعه تجهیزات کمک آموزشی و وسایل آزمایشگاهی مقطع ابتدایی

primary school and laboratory training Kit

3190512539 - دستگاه -
45 شمش رنیوم

Rhenium ingots

2720512606 - تن -
46 شمش ایندیوم

Indium ingots

2720512605 - تن -
47 مجموعه تجهیزات آموزش سامانه های عملکردی خودرو

motor vehicles system training Kit

3190512538 - دستگاه

مجموعه تجهیزات آموزش ترمز خودرو
مجموعه تجهیزات آموزش سیستم تعلیق خودرو
مجموعه تجهیزات سیستم جعبه دنده خودرو

48 مجموعه تجهیزات آموزش انواع موتور الکتریکی

Electrical Motor Training Kit

3190512537 - دستگاه -
49 مجموعه تجهیزات آموزش انواع سیستم حرارتی و برودتی

Refrigeration and heating system Training Kit

3190512536 - دستگاه -
50 مجموعه تجهیزات آموزش الکترونیک

electronic training Kit

3190512535 - دستگاه

مجموعه تجهیزات آموزش میز الکترونیک
مجموعه تجهیزات آموزش تلفن همراه
مجموعه تجهیزات آموزش مدار منطقی و دیجیتال

 <<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  >   >>