سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی
Download Current Page as Excel Download as Excel تعداد صفحات: 15
تعداد رکوردها: 144
 
ردیف Farsi Title Latin Title Serial Code HS Code Munit Rword Details
31 کلسیم آمونیوم نیترات

Calcium Ammonium Nitrate

2412612418 - تن

کود کلسیم آمونیوم نیترات

32 اسید گلیکولیک

Glycolic acid

2411513090 - تن

دی کربونوس اسید
گلایکولیک اسید
هیدروکسی استیک اسید

33 کنسانتره عناب

Jujube concentrates

1549512702 - تن -
34 سدیم لوریل سارکوزینات

Sodium lauryl sarcosinate

2411413089 - تن -
35 سورفکتانت های غیرصابونی

Non-soap surfactants

2411313088 - تن

دترجنت های غیرصابونی

36 پارچه رومبلی کتن

Ketten Upholstery of sofas fabric

1730612336 - تن -
37 تایر رادیال سیمی سواری 125/80R16

Wire radial tire for cars 125/80R16

2511612604 - تن

لاستیک خودرو

38 تایر ماشین راه سازی و معدنی رادیال 24R35

Road construction machinery radial 24R35

2511512603 - تن

لاستیک ماشین راهسازی

39 تایر ماشین های کشاورزی بایاس (تراکتور) 18-8

Bias agricultural tyres (tractor) 8-18

2511512602 - تن

لاستیک ماشین کشاورزی

40 تایر ماشین های کشاورزی بایاس (تراکتور) 26-13.6

Bias agricultural tyres (tractor) 13.6-26

2511512601 - تن

لاستیک ماشین کشاورزی

 <<   <   1   2   3   4   5   6   7   8  ...  >   >>