سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی
Download Current Page as Excel Download as Excel تعداد صفحات: 15
تعداد رکوردها: 144
 
ردیف Farsi Title Latin Title Serial Code HS Code Munit Rword Details
21 شامپو مخصوص حیوانات

Animal shampoo

2424412651 - تن -
22 ودولیزومب (ویال)

vedolizumab

2423516374 30021511
عدد

MAB
منوکلونال آنتی بادی
ماب
آنتی بادی مونوکلونال

23 پنیتومومب (ویال)

Panitumumab

2423516373 - عدد

MAB
منوکلونال آنتی بادی
ماب
آنتی بادی مونوکلونال

24 کائولن دانه بندی شده

Granulated Kaolin

1410412445 - تن

خردایش و دانه بندی کائولن

25 سورفکتانت های غیرصابونی غیریونی

Non-soap and non-ionic surfactants

2411413093 - تن -
26 تایر ماشین راه سازی و معدنی بایاس 24-10

Bias road construction and mining machinery tyres

2511512606 - تن

لاستیک خودرو

27 تایر ماشین راه سازی و معدنی بایاس 20-10

Bias road construction and mining machinery tyres 10-20

2511512605 - تن

لاستیک خودرو

28 نخ از کائوچو ولکانیزه

Vulcanized rubber thread

2519412385 40070000
تن -
29 گلیوکسیلیک اسید مونو هیدرات

Glyoxylic acid monohydrate

2411513092 - تن

اسید گلی اگزالیک مونوهیدرات

30 کلرو استیل کلراید

Chloroacetyl chloride

2411513091 - تن

مونو کلرو استیل کلراید

 <<   <   1   2   3   4   5   6   7  ...  >   >>