سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی
Download Current Page as Excel Download as Excel تعداد صفحات: 15
تعداد رکوردها: 144
 
ردیف Farsi Title Latin Title Serial Code HS Code Munit Rword Details
11 تینر پلی استر

Polyester thinner

2422412560 - تن

تینر مخصوص فایبرگلاس

12 جا ذغالی ابزار برقی

Charcoal holder for power tools

3110412516 - عدد -
13 ودولیزومب (ماده موثره دارویی)

Vedolizumab

2423516379 30021311
کیلوگرم -
14 پنیتومومب (ماده موثره دارویی)

Panitumumab

2423516378 30021312
کیلوگرم -
15 آناکینرا (ماده موثره دارویی)

Anakinra

2423516377 30021311
کیلوگرم -
16 فلوتیکازون (اسپری بینی)

Fluticasone

2423516376 - عدد -
17 مومتازون (اسپری بینی)

Mometasone

2423516375 - عدد -
18 دی اتیل دی سولفید

Diethyl disulfide

2411513096 - تن

دی سولفید دی اتیل

19 متیل اتیل دی سولفید

Methyl ethyl disulfide

2411513095 - تن

اتیل متیل دی سولفید

20 دی اتیل هگزیل فسفریک اسید

Diethylhexyl phosphoric acid

2411413094 - تن

D2EHPA

 <<   <   1   2   3   4   5   6  ...  >   >>