سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی
Download Current Page as Excel Download as Excel تعداد صفحات: 15
تعداد رکوردها: 147
 
ردیف Farsi Title Latin Title Serial Code HS Code Munit Rword Details
141 گلیوکسیلیک اسید مونو هیدرات

Glyoxylic acid monohydrate

2411513092 - تن

اسید گلی اگزالیک مونوهیدرات

142 کلرو استیل کلراید

Chloroacetyl chloride

2411513091 - تن

مونو کلرو استیل کلراید

143 کلسیم آمونیوم نیترات

Calcium Ammonium Nitrate

2412612418 - تن

کود کلسیم آمونیوم نیترات

144 اسید گلیکولیک

Glycolic acid

2411513090 - تن

دی کربونوس اسید
گلایکولیک اسید
هیدروکسی استیک اسید

145 کنسانتره عناب

Jujube concentrates

1549512702 - تن -
146 سدیم لوریل سارکوزینات

Sodium lauryl sarcosinate

2411413089 - تن -
147 سورفکتانت های غیرصابونی

Non-soap surfactants

2411313088 - تن

دترجنت های غیرصابونی

 <<   <  ...  10   11   12   13   14   15   >  >>