سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی
Download Current Page as Excel Download as Excel تعداد صفحات: 16
تعداد رکوردها: 151
 
ردیف Farsi Title Latin Title Serial Code HS Code Munit Rword Details
1 دیگنیتی

Dignity

3410512530 87032290
دستگاه -
2 ذخیره ساز مبتنی بر نوار مغناطیسی

Magnetic tape based storage

2429512881 - تن

کتابخانه نوار مغناطیسی

3 انواع اسپری مورد مصرف در دندانپزشکی

Dental consumable Sprays

2423316384 - عدد -
4 هولتر مانیتورینگ فشار خون

Ambulatory blood pressure monitoring

3311513996 90181910
دستگاه

سیستم هولتر فشار خون

5 پتاسیم اکتیل هیدروکسامات

Potassium octyl hydroxamate

2411413100 - تن -
6 برس اسکراب جراحی

Surgical scrub brush

3311513995 - عدد

برس اسکراب استریل و غیر استریل دست

7 محلول کارل فیشر ولومتری

Carl Fischer Volumetric Solution

2429512880 - تن -
8 اسید هیدروکسامید و نمک های آن

Hydroxamide acid and its salts

2411313099 - تن -
9 اسپری سرما (دندانپزشکی)

Denronic Coolant Spray

2423416383 33064090
عدد -
10 چسب آلژینات (ماده قالبگیری دندان)

Alginate Glue

2423416382 30064090
کیلوگرم

الژینات
اسپری چسپ تری

 <<  <   1   2   3   4   5  ...  >   >>