سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی

معرفی سامانه

     وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير سازمانهاي سياستگذار براي برنامه‌ريزي و سياست گذاري در حوزه متبوع خود در اولين گام نیازمند شناخت وضعيت موجود و همچنين روند آتي صنعت میباشد. از مهمترين لوازم چنين شناختي، وجود آمار صحيح و بهنگام مي‌باشد و توسعه پايدار صنعت كشور به واسطه برنامه‌ريزي استراتژيك صنعتي مبتني بر آمار و اطلاعات صحيح محقق خواهد شد.

     در این راستا معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طریق دفتر آمار و فرآوری داده ها، گام های اساسی در ایجاد زیرساخت های آماری کشور برداشته است. یکی از این زیرساخت ها، طبقه بندی جامع محصولات و خدمات بر اساس استاندارد بین المللی و بر اساس نیازهای برنامه ریزی و آماری کشور و ایجاد سامانه محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی است. این سامانه با هدف ارائه درخت محصولات و خدمات برای سایر سامانه ها و زیرساخت های برنامه ریزی و آماری تهیه شده است. 

     ایجاد ساختار برای هر یک از کدگروههای 4 رقمی استاندارد بین المللی آیسیک 3، توسط تیم تخصصی مربوط به هر کدگروه، با تکیه بر دانش گروهی، وضعیت تولید داخل و با مطالعه ساختارهای موجود قبلی و ساختارهای استانداردهای بین المللی دیگر و الزامات متن استاندارد آیسیک3 انجام گرفته است. این ساختار پس از ارائه بیش از 10 هزار صفحه گزارش فنی و برگزاری جلسات تخصصی و با تأیید ادارات تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان زیر درخت هر یک از کدگروههای 4 رقمی ارائه شده است. ساختار طبقه بندی به گونه ای ایجاد شده که امکان توسعه و ویرایش محصولات و گروههای مختلف، در هر زمان و با کمترین تأثیر بر روی کلیات ساختاری،  وجود دارد. علاوه بر موارد فوق در تأیید جایگاه هر محصول یا خدمت در ساختار، از ایندکس استاندارد آیسیک3، متن ویرایش چهارم آیسیک و تناظرسازیهای موجود در بخش آمار سازمان ملل نیز استفاده شده است.

     تلاش شرکت گسترش فناوری پویا به كمك كارشناسان و تيم راهبردي خبره تاکنون با بیش از 19000 نفر- ساعت نيروي كارشناسي و 2200 نفر- ساعت جلسات تخصصي، در کنار اداره كل آمار، ادارات كل تخصصي و معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز، منجر به قرار دادن بالغ بر 14 هزار عنوان مرتبط با صنعت و معدن در قالب درخت این سامانه و تهیه محتوای تکمیلی برای عناوین گردیده است. امید است كه گامي مؤثر در راستاي رشد صنعتي كشور باشد.