سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی

تعاریف

درخت محصولات و خدمات 

     درخت محصول نمودار سلسله مراتبي محصولات را از بالاترين سطح به جزئي‌ترين سطح نشان مي‌دهد و مي‌توان جايگاه هر محصول را روي اين درخت مشاهده نمود.

 

سطح طبقه بندی

   هر طبقه از ساختار معرفی شده در این سامانه یک سطح طبقه بندی است که میتواند محصول و یا گروه باشد. سطح اول و دوم طبقه بندی با دو و چهار رقم کاملا مطابق استاندارد بین المللی است و پس از آن بسته به نیاز تا حداکثر 6 سطح طبقه بندی تعریف شده است. کدهای ایجاد شده در خارج از سیستم بین المللی همگی 10 رقمی بوده و رقم پنجم کد آیسیک ارایه شده نماینده شماره سطح طبقه بندی است. کلیه سطوح از طریق درخت موجود قابل انتخاب و نمایش اطلاعات هستند.

 

محصول یا خدمت

    آخرین سطح طبقه بندی قابل مشاهده در درخت "محصول" یا "خدمت" نامیده میشود

 

گروه

    کلیه عناوین موجود در درخت به جز محصول و یا خدمت گروه ها را تشکیل می دهند.

 

 سريال كد

كد در نظر گرفته شده براي هر محصول یا گروههای سطح3 به بعد در سامانه آمار واحدهاي صنعتي و معدني است كه چهار رقم اول آن بر اساس نسخه سوم سيستم كدينگ ISIC   مي‌باشد اين كد یکتا بوده و داراي 10 رقم است که به سطوح 3 تا 6 اعم از محصول/خدمت یا گروه تعلق میگیرد. رقم پنجم هر سریال کد نشانگر سطح طبقه بندی عنوان مربوطه است.


زنجیره تأمین

     ارتباط هر محصول با مواد اولیه و محصولاتی که در تولید آن نقش دارند به صورت زنجیره تأمین آن محصول نمایش داده میشود.  برای محصولات منتخب رویه‌ای طراحی گردیده است تا سطوح قبل (برای ساخت محصول) و سطوح بعد از هر محصول (موارد استفاده به عنوان محصول ورودی کالای دیگر)  به صورت زنجیره تأمین مرتبط با سایر محصولات موجود در درخت تعیین شود. از جمله کاربردهای زنجیره‌ی تامین می‌توان به قابلیت تعیین تمامی مراحل ساخت یک محصول از مواد اولیه معدنی تا محصول نهایی به صورت گام‌به‌گام اشاره کرد. 

 

حوزه کاربری

     کاربرد محصول در صنایع را مشخص میکند و مشخصه ای است که معمولاً واحدهای تولید کننده برای معرفی هرچه بیشتر محصول یا خدمت تعریف میکنند.

 

عنوان ها

     این عناوین در مواقع لزوم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف میشود. به عنوان مثال عناوین "فناوری نانو"، "سنگ های تزیینی" و سایر عناوین خاص را شامل میشود. از طریق بخش جستجوی پیشرفته و انتخاب قسمت عنوان ها  میتوان بخشی از درخت که وابسته به عنوان انتخابی است را مشاهده نمود.