سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی
ارسال شده توسط admin در تاریخ 1391-6-30 19:58:09
تناظرسازی استانداردهای بین المللی ISIC3، ISIC4، CPC2، SITC4، HS2007، CN2010 و PRC2010 به همدیگر

این بخش از خدمات از طریق صفحه اصلی ونیز از طریق منوی سامانه قابل دسترس است.

 

پس از ورود به بخش کدهای متناظر امکان انتخاب یکی از استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد مبدأ وجود دارد.

 

Click To Enlarge

ضمناً جدول بالا شماره کد سایر استانداردهای بین المللی که متناظر با کد استاندارد انتخابی هستند را نمایش میدهد. با استفاده از این بخش امکان تبدیل یک کد خاص از استانداردهای بین المللی مذکور به سایر آنها وجود دارد.